WINDOWS ANDROID IOS MAC
  • 3.00 /5

Zelscope 1.0 miễn phí tải về

Zelscope 1.0 phần mềm là một phần mềm Miễn phí Khoa Học Và Giáo Dục được sản xuất bởi Konstantin Zeldovich. 1.0 Phiên bản của chương trình này có kích thước 704 KB được cung cấp cho người dùng cấp phép cho Miễn phí. Zelscope 1.0 phần mềm là tương thích với hệ điều hành Windows 2000/Windows XP/Windows Vista. Các biên tập viên đánh giá là 3 ra khỏi 5. Bạn có thể tải về điều này phần mềm Thiết bị điện tử miễn phí từ trang web của chúng tôi. Thể loại: Thiết bị điện tử, Khoa Học Và Giáo Dục Hệ điều hành WINDOWS.

Zelscope 1.0 image
Zelscope 1.0

tải về

  • Giấy phép : Miễn phí
  • Phiên bản : 1.0
  • Kích thước : 704 KB
  • Hệ điều hành :
    • WINDOWS
  • Hệ điều hành Phiên bản : Windows 2000/Windows XP/Windows Vista
  • Nhà sản xuất :
  • Cập Nhật ngày : 2015-02-13